Nauczyciele

Nauczyciele uczący w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku

€‹

Dyrektor szkoły:
p. Piotr Bińkowski (wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa)

Wice-dyrektor:

p. Katarzyna Włodarczyk (‹biologia, wychowanie fizyczne)
 

Nauczyciele języka polskiego:
p. Elżbieta Kaczmarek, p. Elżbieta Kaczorowska, p. Agnieszka Koszykowska,
p. Joanna Trembasiewicz,

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:
p. Anna Maćczak, p. Iwona Rosiak,

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie:
p. Elżbieta Piotrowska,

Nauczyciele języka angielskiego:
p. Katarzyna Orłowska, p. Agnieszka Płóciennik, p. Anna Ulańska,
p. Ewa Frątczak, p. Aleksandra Ciszewska,

Nauczyciele języka niemieckiego:
p. Aleksandra Ciszewska, p. Izabela Cytrowska, p. Aneta Woźniak,

Nauczyciele matematyki:
p. Stanisław Frątczak, p. Maria Perlińska, p. Agnieszka Rajczyk,

Nauczyciele fizyki:
p. Maciej Spławski, p. Aleksandra Szafarz,

Nauczyciele chemii:
p. Ewa Perlińska, p. Aleksandra Szafarz,

Nauczyciele biologii:
p. Jadwiga Perlińska, p. Katarzyna Włodarczyk,

Nauczyciele geografii:
p. Małgorzata Kaczkowska,

Nauczyciele informatyki:
p. Ewa Misiak, p. Emil Piekarczyk, p. Maria Perlińska,

Nauczyciele muzyki i zajęć artystycznych:
p. Ewa Giernalczyk,

Nauczyciele zajęć technicznych:
p. Emil Piekarczyk,

Nauczyciele plastyki:
p. Andrzej Majda,

Nauczyciele religii:
p. Elżbieta Chojnacka, p. Emil Piekarczyk, p. Elżbieta Stefańska,

Nauczyciele wychowania fizycznego:
p. Piotr Bińkowski, p. Bożena Janowska, p. Barbara Knop, p. Andrzej Majda,
p. Artur Michalski, p. Dariusz Piotrowski, p. Halina Przygocka, p. Katarzyna Włodarczyk,

Nauczyciele świetlicy:
p. Elżbieta Nowakowska, p. Barbara Wojtkowska

Nauczyciele biblioteki:
p. Ewa Misiak, p. Renata Sochacka,

Pedagodzy szkolni:
p. Elżbieta Piotrowska, p. Barbara Wojtkowska

Psycholog szkolny:
p. Patrycja Adamczewska