Projekty realizowane w G2

Projekty zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji w G2

·         Wymiana młodzieży z Gimnazjum w Wiesmoor—Niemcy,

·          Comenius Regio: Młodzi ratownicy bez granic, Muzyka nie zna granic,

·         „Nauczyciel XXI wieku”,

·         „Moje miejsce”,

·         „Entuzjaści Edukacji”

·         „Szkoła z Klasą”,

·         „Nauczyciel z Klasą”,

·         „Bezpieczna Plus- program rządowy”,

·         „Sobą być, dobrze żyć”,

·         „Spójrz inaczej”,

·         „Szkoła bez przemocy”,

·          „Znajdź właściwe rozwiązanie”,

·          „Ograniczanie Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”,

·         „Trzymaj Formę”,

·          „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”,

·         „Szkoła w Ruchu”,

·         „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,

·         „Młodzi, wolni, bezpieczni”,

·         „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu”,

·         „Szkoła Promująca Zdrowie”,

·         „Światowy Dzień AIDS”,

·         „Światowy Dzień Rzucania Palenia”,

·         „Światowy Dzień Bez Tytoniu”,

·         „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń”,

·         „PAT- Profilaktyka a Ty”,

·          „Zdrowa i Bezpieczna Szkoła”,

·          „Profilaktyka Uzależnień”,

·          „Sprzątanie Świata”,

·         „Światowy Dzień Bez Samochodu”,

·         „ Kwiat Kobiecości”,

·         „Dzień Ziemi”,

·         „Szlachetna Paczka”

·         „Szkoła Odkrywców Talentów”

·         „ Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”,

·          „Dopalacze i narkotyki”

·          „Akcja Bezpieczne Wakacje”,