STRONA ARCHIWALNA

Zgodnie z reformą oświaty z dniem 31 sierpnia 2019 roku przestało istnieć Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku.

Strona internetowa szkoły nie będzie dale prowadzona.

Zobacz także: