Rodzice i uczniowie

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców - rok szkolny 2016/17

 

Przewodniczący Rady Rodziców - p. Przemysław Poliński

Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców - p. Agnieszka Wojciechowska

Sekretarz Rady Rodziców - p. Jolanta Poszwa

Członek Zarządu Rady Rodziców - p. Tomasz Olejnik

Skarbnik Rady Rodziców - p. Emilia Fibich